NAKLİYAT

Depocu Sorumluluk

Depolarınızda gerçekleştireceğiniz depolama faaliyetlerinizden dolayı, sizlerin muhafaza ve kontrolüne bırakılan üçüncü şahıs emtealarının depo içerisinde hareket faaliyetlerinden ötürü uğrayacakları fiziksel hasar dolayısıyla sizlere yüklenebilecek sorumlulukları teminat altına almanızı sağlıyoruz.

Stok Verileri (Stock Throughput)

Bir ürününüzün, üretim sürecinden başlayarak nihai tüketiciye ulaştırana kadar geçen süre içerisinde meydana gelebilecek rizikolara karşı tek bir poliçede geniş kapsamlı teminat altına almanızı sağlıyoruz.

Nakliyat Abonman / Open - Cover

Sigorta şirketi ve sizlerin, önceden anlaştığınız teminat limitleri, şart, fiyat ve süre çerçevesinde yapılacak tüm seferlerinizin yükleme ihbarının zamanında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın otomatik olarak teminat altına almanızı sağlıyoruz.

Tekne Gövde ve Makine Sigortası

Teknenizin gövde, makine ve donanımlarınızın sefer esnasında, limanda, demirde iken veya tamir ve bakım esnasında meydana gelebilecek karaya oturma, batma, çarpışma gibi riskleri teminat altına almanızı sağlıyoruz.
Ayrıca infilak, yangın, ağır hava şartları, kargonun yükleme ve boşaltılması da poliçede teminatlar dâhilindedir.

Nakliyat

Olası hasarlar karşısında esnek ve hızlı bir süreç oluşmasını sağlıyoruz.

Biliyoruz ki ticaretin en önemli süreçlerinden biri de üretilen malın gerekli yere naklidir. Nakil sırasında malın başına gelebilecek her türlü hasar işletmecinin ciddi miktarda zarara uğramasına sebep olacaktır.

Oluşabilecek bu zarardan en az şekilde etkilenmek adına Nakliyat Sigortaları yapılmaktadır. Biz, sigorta maliyetinizi ve olası hasar riskinizi minimize etmek adına, olası hasarlar karşısında esnek ve hızlı bir süreç oluşmasını sağlıyoruz.

Tekne İnşaat Sigortası

Tüm inşaat sigortası risklerinizi başlıca;
· Gizli kusur nedeniyle, kusurlu parçanın onarımı ve            yenilenmesi masrafları,
· Kızağa konma ve inşaat sırasındaki riskler,
· Denize indirme sırasındaki riskler,
· Deneme seferleri, ( 250 Deniz mili sırlı )
· Üçüncü kişilere karşı sorumluluk
Olmak üzere daha birçok riskleri sigorta teminat süresi kapsamında güvence altına almanızı sağlıyoruz.

Yat Sigortası

Ticari ve özel amaçlı gezinti teknelerinizi karada, denizde veya çekek alanında poliçenizde belirtilen şartlar çerçevesinde teminat altına almanızı sağlıyoruz.


Başlıca;


· Seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. riskler
· Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem       gibi riskler
· Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara veya hava taşıtlarıyla temas     ya da bunlardan düşen cisimlerin verebileceği hasarlar gibi         riskler
· Enkaz kaldırma masrafları
· Başka teknelere, üçüncü şahıslara veya mallarına                       verebileceğiniz zararları
  Teminatlarınıza dâhil edebilirsiniz.

Adres

Bize ulaşın

Bize yaz

  • Gri LinkedIn Simge
  • Facebook
  • Instagram

İnönü Bulvarı İnanç Apt. Kat:1  No:202 Yenişehir- Mersin- Türkiye

0324 329 22 72

Bizi takip edin

Kampanyalardan Haberdar Olun