Ara

İşyeri Sigortası Nedir?

En son güncellendiği tarih: 2 Nis 2020

İşyeri Sigortasıyla işyerinizi ve işyerinizdeki eşyalarınızı çok uygun maliyetlerle güvence altına alabilirsiniz !İşyerinizi görünür görünmez pek çok risk altındadır. Yangın, hırsızlık, cam kırılması, kötü niyetli hareketler bunlardan sayabileceğimiz sadece bir kaçı.


Şimdi tümünü sayıp, bunlara karşı standart bir Yangın Sigortası poliçesiyle nasıl koruma alabileceğinizi anlatalım;


Yangın teminatıyla yangının, yıldırımın veya infilakın binanızda veya taşınabilir kıymetlerinizde meydana getirebileceği maddi zararları


Fırtına teminatıyla fırtına(10 metre yükseklikte hızı, saniyede 17.1 metre “7 bofor”dan fazla esen rüzgar) sebebiyle uğrayabileceğiniz zararları


Dahili su teminatıyla binanızın içerisindeki her türlü su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donmasının neden olacağı zararları


Hırsızlık teminatıyla demirbaşlarınızın, makinelerinizin veya emtialarınızın çalınmaları nedeniyle uğrayacağınız kayıpları


Grev Lokavt Kargaşalık Halk Hareketleri Kötü Niyetli Hareketler teminatıyla söz konusu risklerin biri veya bir kaçının yaşanması sebebiyle uğrayacağınız zararları


Deprem teminatıyla Deprem nedeniyle uğrayabileceğiniz zararları


Sel Su Baskını teminatıyla civarınızdaki nehir, çay, dere ve kanalların taşmasının veya yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskınının, pis suların kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından yağışlar nedeniyle geri tepmesinin, her ne sebeple olursa olsun yeraltı sularının binanızda veya eşyalarınızda sebebiyet verebileceği zararları


Kar Ağırlığı teminatıyla çatınız üzerinde biriken karın kayarak ya da düşerek ya da çökmeye sebebiyet vererek meydana getireceği zararları


Taşıt Çarpması teminatıyla kara, hava ya da deniz taşıtlarınızın çarpma suretiyle işyerinizde sebep olabileceği zararları


Yangın Mali Mesuliyet teminatı ile kiracı iseniz, yangın ve ek teminatları (doğal afetler hariç) kapsamına giren herhangi bir olay sonucunda kiralanana verebileceğiniz zarar nedeniyle veya kira, intifa kaybına neden olmasından doğan kanuni sorumluluklarınızı; mal sahibi iseniz aynı teminatlar kapsamına giren bir olay nedeniyle kiracınıza karşı kanuni sorumluluklarınızı


Alternatif işyeri masrafları teminatıyla Deprem dışında bir sebeple meydana gelen bir hasar neticesinde binanızın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle, tamir ve yeniden inşa için 12 ayı geçmemek üzere geçici nitelikteki bir işyeri için yapacağınız makul ölçüdeki masrafları


Kira kaybı teminatıyla Deprem dışında bir sebeple meydana gelen bir hasar neticesinde binanızın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle

Kiracı iseniz peşin ödediğiniz kiranın,

Mülk sahibi iseniz kiralanan binadan beklenen kira veya intifa hakkının, gün hesabı ile işlememiş süreye isabet eden kısmının alınamamasından kaynaklanan kaybınızı

teminat altına alabilirsinizBAŞKA

HANGİ RİSKLERİNİZİ SİGORTALAYABİLİRSİNİZ ?

Yukarıda saymaya çalıştığımız geleneksel teminatların yanında günümüzde Sigorta sektöründe artık çoğu standart hale gelmiş pek çok genişletme de sunulmaktadır. Bunların başlıcalarını belirtmek gerekirse;


Kazı sonucu yer kayması teminatıyla binanızın çevresinde yapılan kazılar (şayet sigorta başlangıcında söz konusu kazıdan haberdar değilseniz) sonucunda meydana gelecek yer kayması veya toprak çökmesinden meydana gelen zararları


Dolu teminatıyla fırtına ile birlikte olsun olmasın dolu neticesinde uğrayabileceğiniz zararları

İzolasyon eksikliği teminatıyla izolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanızın dış cephe veya terasından veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından)sızması ve/veya girmesi neticesinde oluşan zararlarınızı


Çalışanlarınıza ve müşterilerinize ait eşyalar teminatıyla faaliyet gösterdiğiniz adreslerde, çalışanlarınızın ve veya müşterilerinizin nakit , kıymetli evrak ve ziynet eşyaları, elektronik cihazlar hariç mallarına (çanta, eşya, vb.) poliçe ile güvence altına alınan bir rizikonun gerçekleşmesi nedeni ile gelebilecek zararları


Arızi/geçici inşaat işleri teminatıyla işyerinizde önceden planlanmayan geçici inşaat işleri nedeniyle poliçenin teminat kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesi sonucunda sigortalı kıymetlerinizde yaşanabilecek hasarları


Bina sabit kıymet hırsızlık teminatıyla klozu ile binanıza ait sabit kıymetlere yapılabilecek olan hırsızlıkları


Alçıpan tavan çökmesi teminatıyla poliçenizde temin edilen riskler dışında, fiziki bir tesirle işyerinizde bulunan alçıpan tavanın ani ve beklenmedik şekilde çökmesi nedeni ile oluşan zararlarınızı


Raf ve vitrin devrilmesi teminatıyla duvara monte edilmiş rafların ve vitrinin devrilmesi sonucu emteanızda meydana gelebilecek zararları


İş durması teminatıyla yangın tehlikesinin gerçekleşmesi sonucu ticari faaliyetinizin hasarın meydana geldiği tarihi takip eden günden başlamak üzere belirli bir günden daha fazla süreyle tamamen durması halinde poliçenizde sağlanan limitle belirli bir iş durması tazminatını


Taşınmaz mala bağlı hukuksal koruma teminatıyla taşınmaz ve taşınabilir malınızın tamamının veya bir bölümünün poliçede gösterilmek kaydı ile kiralayanın, kiracısı veya aynı hak sahibi sıfatlarından biri veya hepsine bağlı olarak doğabilecek uyuşmazlıklar için avukatlık ve danışma ücretleri (avukatlık ve danışmanlık asgari ücret tarifesi ile sınırlı olmak üzere) giderlerinizi


Yangın söndürme masrafları teminatıyla işyerinizde meydana gelen bir hasar sonucunda ve nedeniyle, yangın söndürme tüplerinizi tekrar doldurmak ve kullanılmış püskürtme kafalarını değiştirmek için makul olarak yaptığınız masraf ve giderlerinizi


Zararın önlenmesi için yapılan masraflar teminatıyla bir hasar tehlikesi olduğunu düşünmeniz sebebiyle mal ve eşyalarınızın hasar görmesini önlemek ya da uğrayacakları zararı azaltmak amacıyla yaptığınız masraf ve/veya giderlerinizi


Kazaen kırılma teminatıyla taşınır ve taşınmaz kıymetlerinize harici bir nedenle doğrudan kaza sonucu oluşmuş tüm maddi zararlarınızı

teminat altına alabilirsiniz.PAKET BİR POLİÇE SATIN ALARAK, HİÇ BİR RİSKİNİZİ AÇIKTA BIRAKMAYIN


Şimdiye kadar saymış olduğumuz Yangın Sigortası teminatlarına ilaveten,


Elektronik Cihaz teminatıyla işyerinizdeki bilgisayar, yazıcı gibi elektronik cihazlarınızın yanması, arızalanması dahil yaşayabileceği risklerden kaynaklı zararınızı


Makine Kırılması teminatıyla işyerinizdeki makinelerin (mekanik aksamı ağırlıklı olanlar) çalışır halde, değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebeple yaşayacakları maddi zararlara dair tamirat ve ikame masraflarınızı


İşveren Sorumluluk teminatıyla SGK’ya bağlı işçilerinizin sizin sorumlu olduğunuz bir olay neticesinde yaşayabileceği bedeni zararlar nedeniyle kendisinin ya da hak sahiplerinin sizden talep edeceği tazminatları,


3. Şahıs Sorumluluk teminatıyla işyerinizde bulunan 3. Şahısların (müşteri, ziyaretçi vs) başlarına gelebilecek ve sizin sorumlu olacağınız hadiseler nedeniyle (tavandan kişi üzerine parça düşmesi, ıslak zeminde kişinin kayıp düşmesi v.s.) karşılaşabileceğiniz maddi manevi tazminat taleplerini


Emniyeti Suistimal teminatıyla çalışanlarınızın size ya da müşterilerinize ait para ve kıymetli evrakını çalarak veya zimmetine geçirerek yapacakları emniyeti suistimal neticesinde uğrayacağınız zararları


Taşınan Para teminatıyla para ve kıymetli evrakınızın bir yerden başka bir yere taşınırken başına gelebilecek hırsızlık olayları neticesi karşılaşabileceğiniz zararları

güvence altına alabilirsiniz

Daha detaylı bilgi için tıklayın.39 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Adres

Bize ulaşın

Bize yaz

  • Gri LinkedIn Simge
  • Facebook
  • Instagram

İnönü Bulvarı İnanç Apt. Kat:1  No:202 Yenişehir- Mersin- Türkiye

0324 329 22 72

Bizi takip edin

Kampanyalardan Haberdar Olun