Ara

MÜHENDİSLİK SİGORTALARI NELERDİR?


Mühendislik Sigortalarını aşağıdaki başlıklar halinde sıralayabiliriz;

İnşaat All Risks Sigortası

İnşaat projelerinin devamlılığın sağlanması, sermaye, gücü ve zaman kayıplarının önüne geçmek için yapılan poliçedir. İnşaat All Risks Sigortası; İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarları karşılar.

· Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına...) 

· Yangın, yıldırım, infilak

· Hırsızlık

· Şantiye-işletme kazaları

· Dikkatsizlik, sabotaj vb. nedenlerle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır.  Ayrıca ek teminatlarla aşağıdaki riskler de güvence altına alabilir;

 • Geçici Şantiye Tesisleri (CPE)

 • Enkaz Kaldırma Masrafları

 • İnşaat Makineleri (CPM)

 • Yurtiçi Taşımalar

 • Mevcut Tesisler

 • Fazla Mesai ve Nakliye Masrafları

 • Deprem

 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm

 • Kusurlu Dizayn

 • 3. Şahıs Sorumluluk

 • Çapraz Sorumluluk

 • Bakım Devresi


Montaj All Risks Sigortası Bu ürün montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarlara karşı güvence sunmaktadır.

 • Yangın, yıldırım, infilak

 • Sel, seylap

 • Toprak çökmesi ve kayması, kar ağırlığı, Çığ

 • Fırtına, kasırga, deprem gibi doğal afetler

 • Uçak ve uçaktan parça düşmesi

 • Araç çarpması

 • Dört haftalık tecrübe devresi

 • Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs gibi ana teminatlarla güvence verirken aşağıdaki riskler de ek teminatlarla güvence altına alınabilir;

Ayrıca ek teminatlarla aşağıdaki riskler de güvence altına alabilir;

 • Geçici Şantiye Tesisleri (CPE)

 • Enkaz Kaldırma Masrafları

 • İnşaat Makineleri (CPM)

 • Yurtiçi Taşımalar

 • Mevcut Tesisler

 • Fazla Mesai ve Nakliye Masrafları

 • Deprem

 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm

 • Kusurlu Dizayn

 • 3. Şahıs Sorumluluk

 • Çapraz Sorumluluk

 • Bakım Devresi Klozu


Makine Kırılması Sigortası

İmalat yılları, nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesisleri, deneme devresinden sonra, normal çalışır halde iken veya aynı yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında, dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten kaynaklanan olaylar sonucu oluşan hasarları temin eden bir poliçedir.

 • İşletme kazalarından,

 • Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından,

 • Yağlama kusurlarından,

 • Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden,

 • Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden,

 • Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan,

 • Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından,

 • Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan,

 • Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan,

 • Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden,

 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,

 • İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Ayrıca ek teminatlarla aşağıdaki riskler de güvence altına alabilir; Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.


 • Deprem

 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortaları sigortalı elektronik cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon veyer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirli koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.


 • İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,

 • Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,

 • Hatalı dizayn ve malzemeden,

 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,

 • Yangın, yıldırım, her nev'i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden,

 • Kavrulma, kararma, duman ve isden,

 • Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,

 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,

 • İstisna edilmeyen diğer hallerden, husula gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder.

Ayrıca ek teminatlarla aşağıdaki riskler de güvence altına alabilir;

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • Seyyar ve Taşınabilir Cihazlar

 • Deprem

 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm


Daha fazla bilgi için tıklayınız.


7 görüntüleme0 yorum

Adres

Bize ulaşın

Bize yaz

 • Gri LinkedIn Simge
 • Facebook
 • Instagram

İnönü Bulvarı İnanç Apt. Kat:1  No:202 Yenişehir- Mersin- Türkiye

0324 329 22 72

Bizi takip edin

Kampanyalardan Haberdar Olun